Nalatigheid

Nalatigheid of gebrek aan bezorgdheid in een droom is een slecht voorteken voor een gewoon persoon, en het betekent onrechtvaardigheid voor een persoon met autoriteit. Als iemand ziet dat een onbekende oude man hem behandelt zonder de juiste aandacht of met verwaarlozing in de droom, betekent dit armoede, en de oude man in de droom zou zijn grootvader kunnen vertegenwoordigen.