…(Gods profeet Joseph, vrede zij met hem | arb. Yiisuf) Gods profeet Joseph (ubp) in een droom zien, betekent een hoge rang of een vice-regentschap bereiken. Het zien van hem (uwbp) in een droom kan ook duiden op een tijd van stijgende prijzen, droogte, verlies van je familie of lijden aan de list van mensen, een gevangenis binnengaan en dan worden vrijgelaten door Gods genade. Het duidt ook op iemands geluk met vrouwen en tegenslagen die verband houden met iemands schoonheid en goed karakter. Gods profeet Joseph in een droom zien, betekent ook kennis verwerven over droomuitleg, of iemands vijand betrappen, hem dan vergeven, of een rivier graven, water laten irrigeren, of doden van het ene land naar het andere vervoeren. Het zou ook een grote komst of een wonder kunnen vertegenwoordigen door het feit dat hij (uwbp) met Gods verlof een wonder had verricht en zijn vaders gezichtsvermogen had teruggegeven. Josephs hemd in een droom betekent het wegnemen van leed, verdriet en het herstellen van ziekte. Als het shirt in de droom met bloed wordt gespot, betekent dit scheiding en opsluiting. Als zijn overhemd in de droom van achteren wordt gescheurd, betekent dit een valse beschuldiging. Als een vrouw Joseph (uwbp) in een droom ziet, betekent dit dat ze haar troost en gezichtsvermogen verliest. Ze zal ook ongelukkig leven omdat ze gescheiden is van haar geliefde, en ze zal verliefd worden op een geweldige man. Als de vrouw die werkelijk aan dergelijke tegenspoed lijdt, zo’n droom ziet, betekent dit dat de Almachtige God zich genadig tot haar zal keren en haar tot berouw zal leiden. Als ze ongehuwd is, betekent dit dat ze zal trouwen. Als ze arm is, betekent dit dat ze rijk zal worden en dat haar leven in deze wereld en in het hiernamaals in haar voordeel zal veranderen. Joseph (uwbp) als een jonge jongen in een droom zien, betekent dat je weinig of geen geluk hebt met je broeders. Hij zal worden voorgelogen, lijden aan gevangenschap en andere beproevingen voordat hij herstelt, om op te staan ​​en over hen te zegevieren. Ze zullen dan allemaal zijn onderwerp worden. Iemand die Gods profeet Joseph (uwbp) in een droom ziet, zal ook vroom, edelmoedig en liefdadig zijn en zijn goede advies delen met degenen die het nodig hebben of erom vragen. Als Joseph (uwbp) met iemand praat, of hem iets in een droom geeft, betekent dit dat men droominterpretaties zal begrijpen en meer te weten komt over Chronicles, of de twee bijbelse boeken van de geschiedenis. Hem (uwbp) in een droom zien, betekent ook trouwen met een mooie vrouw die echt van haar man zal houden. (Zie ook Jacob | Sale | Inleiding pp xvi, xvii, xuiii)…

…In een droom betekent iets kopen, het verkopen. (Zie ook Sale)…

Je uiterste best doen, of jezelf in een droom dwingen, betekent de dood van een zieke persoon, of het zou kunnen betekenen dat je hard moet werken om je afhankelijke personen te onderhouden.

…(Mot | Zijderups) In een droom betekent een vlinder onwetendheid, gebrek aan ervaring met mensen of onervarenheid met het juiste protocol. Een vlinder in een droom kan ook liefde betekenen en iemands leven opofferen voor anderen. Een vlinder in een droom vertegenwoordigt ook vuuraanbidders, angst of een zwakke vijand die grote woorden spreekt. Als een boer vlinders in zijn droom ziet, betekent dat ontberingen en gebrek aan werk, of instemmen met het kwaad door om te gaan met slechte metgezellen of door vriendschap te sluiten met gemene vrouwen. Een zijderups in een droom vertegenwoordigt het beste van mensen die hun best doen aan liefdadigheid en die hun kwaad beknotten, of het kan kinderen zijn die een kort leven in deze wereld leiden, of mensen die een aanzienlijk landgoed achterlaten voor hun nageslacht. Een zijderups, of een vlinder in een droom, kan ook een kort leven betekenen, het nabije einde van iemands leven, een molenaar, of het kan een schilder vertegenwoordigen. (Zie ook Goochelaar)…