Malik

(De aartsengel Malik | De bewaker van het hellevuur) De aartsengel Malik in een droom zien, betekent voor een politieagent of een politiecommissaris staan ​​voor ondervraging. Als hij in de droom lacht, betekent dit dat iemand uit de gevangenis zal worden gered. Als een zieke zo’n droom ziet, betekent dit dat hij binnenkort kan overlijden. Als iemand de aartsengel Malik wordt, of iets zoets uit zijn hand eet in een droom, geeft dit aan dat iemand een ware volgeling is op het pad van de Almachtige God en Zijn Profeet, met wie zij vrede hebben. Het betekent ook dat iemand zijn broeders op het pad liefheeft. Het betekent ook dat iemand geëerd zal worden, macht zal verwerven, zich zal onthouden van zonde of van enige daad van ongehoorzaamheid aan Gods geboden, en hij zal vrij worden van huichelarij en achteloosheid. Het kan ook betekenen dat iemand geleid wordt en dat hij Gods religie liefheeft. Iets eten dat door Malik in een droom wordt gegeven, betekent ook onthouding en berouw van zonde, of het kan betekenen dat je je aan leiding moet onderwerpen nadat je bent afgedwaald. Als iemand de aartsengel Malik in een droom naar hem toe ziet komen, betekent dat vrede en veiligheid tegen het hellevuur. Het betekent ook redding en herstel van iemands geloof. Als hij echter de aartsengel Malik van hem weg ziet lopen en ongenoegen toont in de droom, betekent dit dat iemand een daad zal begaan die hem in de vlammen van het hellevuur zal verlossen. (Zie ook Hellevuur)