Kam

(Tuft) In een droom stelt een kuif een kleine jongen voor.