Gekheid

(Zie Krankzinnigheid | Irrationaliteit | Geestelijke ontregeling)