Calif

(Kalifaat | Plaatsvervangend | Koning | vice-regent) Een kalif in een droom vertegenwoordigt orde, leiderschap, gerechtigheid of een plaatsvervanger die Gods wetten op aarde vaststelt. Als iemand zichzelf in een droom ziet proberen het kalif te doden, betekent dat opportunisme of het zoeken naar een belangrijke vooruitgang die iemand zal bereiken. (Zie ook King)