Vasculaire blokkering

(Stolsel | Coagulatie) Als iemand lijdt aan bloedverdikking of stolling, dan betekent het vasthouden of doorspoelen van een deel daarvan in een droom het liquideren van stilstaande koopwaar of het herstellen van een ziekte. Als een dergelijke ziekte niet gebruikelijk is, dan betekent het zien ervan in een droom kennis nemen van een slechte daad, het ontdekken van een overval in iemands huis, ontheiliging van het graf van een familielid, het wegnemen van een lichaam of het opgraven van een lichaam en het verplaatsen naar een ander graf. Vasculaire blokkering in een droom vertegenwoordigt ook het intrekken van iemands belofte, het niet nakomen van een gelofte, het ontkennen van een belofte of andere gerelateerde zaken. (Zie ook Bloed)