bruiner

(Huid veranderen in leer of genezen | Kleurstof) Het zien van een leerlooier in een droom wordt hetzelfde geïnterpreteerd als het zien van een koper. (Zie Cupping). Beide specialiteiten genezen iets. Als iemand in een droom ziet dat een arts leerlooier wordt, duidt dat op zijn expertise en het grote aantal mensen dat baat heeft bij zijn behandelingen. Tenzij men vindt dat het looien defect is, duidt dit op een niet-professionele persoon. Als het zien van een leerlooier in een droom wordt gezien als materiële voordelen, dan vertegenwoordigt hij in werkelijkheid een ontsnapping aan de dood. Als hij wordt begrepen in relatie tot religieuze zaken, dan betekent hem zien dat je de armen en hongerigen voedt tijdens een droogte of hongersnood. Een leerlooier in een droom vertegenwoordigt ook een vredestichter, een arts of een voogd. Het is echter mogelijk om een ​​leerlooier in een droom te interpreteren als leed, tegenslagen of een onrechtvaardig persoon. (Zie ook Kleurstof | Vat)