Verlegenheid

Verlegen voor de Almachtige God, of afzien van toegeven aan slechte en verboden handelingen in een droom, vertegenwoordigt een sterk geloof, winst, of dat iemand geestelijke leiding zal ontvangen.