Uitputting

(Geloof | Gebeden | Dankbaarheid | Vroomheid | Angst voor kwaaddoen | Berouw | Beloning | Kracht | Waarachtigheid) Als iemand zichzelf in een droom ziet neerknielen in onderwerping aan de Almachtige God, betekent dit dat hij van arrogantie zal worden genezen, en hij zal de het spirituele en religieuze leven corrigeren, snel bereiken wat zijn hartje begeert in zowel spiritueel als materieel gewin, en hij zal zegevieren over zijn vijand. Zich neerwerpen in een droom betekent ook berouw hebben van zonde, spijt voelen, redding voelen, aan gevaar ontsnappen of vergeving ontvangen. Prostreren tijdens een oorlog in een droom betekent vernedering voor de vijand, een gevecht, zakelijke verliezen, of het kan betekenen dat je hulpeloos voor gesloten deuren moet staan. Zich neerwerpen voor de Almachtige God op de top van een berg in een droom betekent het overwinnen van een sterke vijand, terwijl je op de top van een heuvel neerknielt, onderwerping aan een sterke man. Neerliggen in een droom betekent ook geloof in de Almachtige God, toetreden tot het gezelschap van Gods boodschapper op wie vrede zijt, in het paradijs, een lang leven en het verbeteren van iemands spirituele leven. Als iemand in een droom een ​​stuk goud voor een stuk zilver ziet neerknielen, betekent dit dat een edeler persoon zich zal onderwerpen aan een nederig iemand. (Zie ook Gebeden *)