Trots

(Conceit | Vainglory | Vanity) In een droom betekent trots of ijdelheid onderdrukking en onrecht. Elke verwaande persoon in een droom is in werkelijkheid een onrechtvaardige persoon. Als iemand een overleden persoon ziet die trots toont in een droom, betekent dit dat hij iemand is naar wie de Almachtige God niet kijkt op de Dag des Oordeels, en vooral als hij er in de droom anders uitziet. Als iemand trots is op zichzelf, zijn rijkdom of macht in een droom, betekent dit dat hij anderen onderdrukt.