Plug

De oren dichtstoppen in een droom betekent twijfel, verdeeldheid of onzekerheid. Het betekent ook dat iemand tegen hem zal liegen.