Lynx

(Cheetah | Panther) Lynx, een cheetah of een panter in een droom vertegenwoordigen macht, verheerlijking, knuffelen en koketterie, samen met woede, woede en vijandigheid. Een lynx in een droom vertegenwoordigt ook een vijand die noch zijn vijandschap noch vriendelijkheid toont. Vechten met een lynx in een droom betekent vechten met iemand met zulke kwaliteiten en karakter. Het gebruik van een lynx om mee te jagen in een droom betekent welvaart en macht.