Wettelijke voogdij

(Bewaarder | Trustee) Als iemand instructies ontvangt van een erflater in een droom, heeft het zes interpretaties – ofwel dat wat hem wordt verteld waar is, ofwel dat hij de leiding heeft over een belangrijk project, dus het vertegenwoordigt een stijging in rang, toename van kennis, het vieren van veertig jaar, een zegen van een geestelijke verworvenheid, of bescherming tegen zonde. (Zie ook Sponsoring)