Bedwelmende middelen

(Alcohol | Bier | Brouwerij | Cocaïne | Drugs | Hasj | Injectie | Inebriant | Marihuana | Opium | Kalmerende middelen | Gedistilleerd | Wijn) In een droom duiden alle bedwelmende middelen op vermoedens, vrees en twijfel over iemands middelen of de rechtmatigheid van zijn verdiensten, de legitimiteit van zijn kinderen, of de religieuze wettigheid van zijn huwelijk. Alcohol drinken in een droom betekent een gevecht verliezen. Het op een verachtelijke manier gebruiken van drugs of bedwelmende middelen in een droom betekent afvalligheid, verlies van eer, ontkenning van de waarheid, corruptie van de vrouw, of het zou godslastering kunnen betekenen. Dit komt omdat de grondstof en kruiden die worden gebruikt bij de bereiding van dergelijke medicijnen en kruiden, in hun intrinsieke staat heilig zijn. Eenmaal gemengd en genomen om dronkenschap in een droom te veroorzaken, zullen ze de omgekeerde effecten produceren. (Zie ook Dronkenheid | Marihuana)