Onrecht

(Overtreding | Onderdrukking | Overtreding) Als sterke mannen, of als de mensen met autoriteit in een droom onrechtvaardig zijn, duidt dit op een tijd van oorlogen en vernietiging. Als onrecht wordt beoefend door mensen met kennis, of religieuze geleerden in een droom, duidt dit op Gods vergeving voor iemands zonden. Een onrechtvaardige persoon in een droom zien, betekent armoede. Als iemand zichzelf in een droom ziet toegeven dat hij onrechtvaardig is, betekent dit dat hij berouw zal hebben van zijn zonde. Als iemand een onderdrukte persoon in een droom een ​​vloek over hem ziet uitroepen, betekent dit dat hij een pijnlijke straf van de Almachtige God moet afwachten. De onderdrukten in een droom zullen altijd zegevieren over de onderdrukker. Als iemand ziet dat zijn onderdrukker hem in een droom vervloekt, betekent dat blijde tijdingen, want de onderdrukker is altijd een verliezer. (Zie ook Darkness)