Hoorzitting board

(Kabinet | Raad | Rechtbank | Inquisitierechtbank) Als iemands naam ter beoordeling wordt voorgelegd aan een hoorzittingcommissie en als hij wordt genomineerd om een ​​zetel in een overheidsafdeling in een droom te vervullen, betekent dit dat hij kan voldoen aan de vereisten van een dergelijke positie. Als hij de nominatie in de droom verliest, betekent dit zijn dood, of dat hij misschien nooit meer naar dat gebouw terugkeert. (Zie ook Tentoonstelling | Inquisitierechtbank)