Hardheid

(Soberheid | Grimness | Hardness | Rigor | Severity) Om onaangenaam, scherp, gebrekkig en bewust scherp te zijn in een droom, of om een ​​hard karakter te tonen, of om iemands hart geblokkeerd te hebben voor het ontvangen van vermaningen, of om uitdagend te zijn wanneer Gods woorden worden gesproken in een droom betekent trots, arrogantie en toegeven aan zondige daden.