Aartsengel Gabriël

(Vrede zij met hem.) Hem in een droom zien en zich gelukkig voelen voor zijn ontmoeting, brengt blijde tijdingen. Als de aartsengel Gabriël in iemands droom tot hem spreekt, hem adviseert of hem in de droom vermaant, betekent dat een grote eer, kracht, overwinning in iemands leven en blijde tijdingen ontvangen. Als de persoon wordt onderdrukt, betekent dit dat hij aan het einde zal zegevieren. Als hij ziek is, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. Als hij in een toestand van depressie of angst verkeert, betekent dit dat hij die zal overwinnen en hij zal naar succes zeilen. Als hij zijn pelgrimstocht naar Mekka nog niet had volbracht, betekent dit dat hij die zal vervullen. Het zien van de aartsengel Gabriël in een droom betekent ook een blijde tijding van martelaarschap, zelfs als de persoon een lang leven leidt. Als iemand in de droom wat voedsel of fruit van hem ontvangt, betekent dit dat hij een van de bewoners van het paradijs is. Als een ongelovige hem echter in een droom ziet, betekent dit dat hij in zijn leven te maken krijgt met beproevingen en straffen. Als hij de aartsengel Gabriël en de aartsengel Michaël als gelijken beschouwt in een droom, betekent dit dat hij het eens is met de mensen van joods geloof. Tot zijn eigen nadeel zou zo iemand een activiteit kunnen ondernemen die tegengesteld is aan Gods instructies en daardoor zichzelf Gods toorn verdienen. Als de aartsengel Gabriël (uwbp) iemand in zijn droom begroet, betekent dit dat zo iemand een groot man van kennis zal worden en hij zal worden herkend en onderscheiden in zijn eigen vakgebied. De aartsengel Gabriël vertegenwoordigt in een droom ook de boodschapper van de koning, de vertrouweling, de drager van blijde tijdingen of de persoon die de geboorte van een zoon aankondigt. Hem in een droom zien, duidt ook op een toename van iemands toewijding, leren en het verwerven van diepgaande kennis van mystieke werkelijkheden. Hem (uwbp) in een droom zien, betekent ook dat de ziel na de dood soepel verrijzen voor iemand die stervende is. De aartsengel Gabriël vertegenwoordigt in een droom ook een beweging, strijd, triomf en het begrijpen van de betekenis van religieuze kennis of het leren van de geheimen van astrologie. Als iemand de aartsengel Gabriël in een droom bedroefd ziet, betekent dit dat de persoon die de droom ziet een ramp zal overkomen. Als iemand Gabriël in een droom wordt, betekent dit dat hij genereus, grootmoedig en gezegend zal worden in zijn daden en prestaties.