Aorta

(Slagader) In een droom vertegenwoordigt de aorta het hart, de ziel en het binnenste van de mens, omdat hij het bloed van zijn hart naar alle belangrijke slagaders transporteert. In een droom vertegenwoordigt de aorta ook iemands geluk, gezondheid, verdriet en pijn. (Zie ook halsader)