Afbrokkelen

In een droom, het zien van een berg of een bouwwerk of een mausoleum dat in stukken breekt of vernietigd wordt zonder inmenging van buitenaf of ontploffing, betekent het vervagen van iemands naam of het verdwijnen van iemands herinnering na zijn dood of het verdwijnen van iemands sporen of referenties. Afbrokkelen in een droom betekent ook dat je je belofte nakomt.