…(Noria) In een droom betekent dit type waterrad dat wordt gebruikt om water van een laaggelegen stroom naar een hoger gelegen gebied te laten stijgen en afvoeren, hulp, assistentie, het nakomen van je belofte of het voldoen aan vooraf ingestelde voorwaarden. (Zie ook Noria)…

…(Waterrad) In een droom vertegenwoordigt een noria een betrouwbare dienaar. Het waterrad zelf vertegenwoordigt zakelijke fluctuaties of veranderingen in het leven van mensen. (Zie ook Waterrad)…

…Een timmerman in een droom vertegenwoordigt een leraar of een opvoeder. Een timmerman in een droom zien, betekent ook de bedoelingen van huichelaars in bedwang houden en hen verplichten zich te houden aan wat juist is. Een kano bouwen in een droom betekent reizen. Een waterrad bouwen in een droom betekent winst maken met onroerend goed, een molen bouwen in een droom betekent geschillen. Het bevestigen van een deurklink in een droom betekent huwelijk of kinderen. Een ploeg bouwen in een droom betekent landbouw. (Zie ook Bouwvakker)…

…(Cistern | Container | Storing | Waterskin) In een droom wordt elk type urn anders geïnterpreteerd. Een grote urn stelt een prostituee voor. In een droom vertegenwoordigt een regenbak of een grote kegelvormige pot gemaakt van poreuze klei en gebruikt voor het opslaan van water een verzorger, een bewaarder of een curator, het hoofd van het huishouden, zijn kluis of zijn winkel. Als de urn in een droom in een huis wordt gezien, stelt hij een rijke vrouw voor die altijd verdriet heeft. Als het in de droom is verbonden met een waterrad, vertegenwoordigt het een rijke man die zware verantwoordelijkheden draagt ​​en die zijn geld uitgeeft op Gods pad. Een waterzak in een droom stelt een kuise vrouw voor. Drinken uit een waterzak in een droom betekent geld of voordelen ontvangen van zo’n vrouw. Als iemand zichzelf water uit een opslagtank ziet halen en het in een urn in de droom giet, betekent dit dat hij misbruik zal maken van zo’n vrouw. Een wijnkan in een droom betekent een schat ontdekken. Als iemand in een droom een ​​urn met azijn ziet, stelt hij een vrome en godvrezende persoon voor. Als het boter of ghee opslaat om in de droom te koken, vertegenwoordigt het een rijke man die zijn rijkdom verbergt. Als het augurken in de droom opslaat, duidt het op een zieke persoon. Als een urn uit je handen valt en in de droom breekt, betekent dit een scheiding. (Zie ook Pitcher)…