…(arb. Sirat) Dit is de brug waar mensen op moeten lopen na de Dag der Opstanding om hun Heer te ontmoeten op de Dag des Oordeels. Het gemak van het oversteken hangt af van het gewicht van de daden die men draagt. Sommigen kruisen als bliksem, terwijl anderen hun lasten moeten dragen en met wisselende pasta moeten bewegen. In een droom erop lopen, betekent een reis. Als de brug in de droom onder je voeten holt, betekent dat vernietiging en dood. Het zien van deze brug in een droom vertegenwoordigt ook kennis, waarheid, geloven in Gods eenheid en het volgen van de leringen en het voorbeeld van Gods Boodschapper met wie vrede is. Als iemands voet uitglijdt tijdens het oversteken in de droom, betekent dit dat hij het ware pad zal missen. Als iemand zichzelf het pad in een droom ziet bewandelen, betekent dit dat hij op de goede weg is, volgt wat wordt geboden en zich onthoudt van wat verboden is. Het betekent ook dat men geweldige veranderingen ondergaat, grote verantwoordelijkheden op zich neemt en erin slaagt om in veiligheid te komen. Als iemands voet uitglijdt in een droom, betekent dit ook dat hij in zonde zal vervallen en zal afwijken van het rechte pad….

…(Desire | Thirst) Droogheid van het lichaam of gebrek aan vochtigheid, of het nu de mens of zelfs boombladeren in een droom beïnvloedt, betekent ongemak, armoede of een ellendig leven leiden. In een droom betekent droog voelen stagnatie van bedrijven, saaiheid van de vastgoedmarkten en onverkoopbaarheid van landbouwproducten. Droogheid in een droom betekent ook armoede, inzinking, recessie of verlangen naar een geliefde, hem verlangen en missen….

…(Limb) Iemands dijen in een droom vertegenwoordigen zijn familie of clan. Alles wat hen in de droom beïnvloedt, zal zich in zijn familie of clan manifesteren. Als iemand ziet dat zijn dijen iets missen in een droom, betekent dit dat hij een buitenlander is, of dat hij zijn afkomst of afkomst niet kent. Het ervaren van pijn in de dij in een droom betekent schade toebrengen aan de eigen familie of clan. Als iemand ziet dat er in een droom een ​​stukje huid op zijn dij is aangebracht, betekent dit dat iemand hem een ​​zoon zal toeschrijven, en het zal in een valse beschuldiging veranderen. Dijen in een droom vertegenwoordigen ook de pijlers van iemands huis, het hoofd van een huishouden, iemands vrouw, iemands echtgenoot, zoon, meester, inkomsten, zaken, voertuig of rijkdom. Iemands dijen in hun prachtige staat in een droom vertegenwoordigen ook de juistheid van iemands gebeden, of ze kunnen zijn kledingstuk, gereedschap of stoel vertegenwoordigen. Toerekening van iemands dij in een droom betekent een lange reis maken en sterven in een vreemd land. (Zie ook Lichaam 1 | Voet | Been)…

…(Botten | Banaan | Koper | Brood | Munt | Vuil | Deeg | Pennies | Taart | Gif) Een vergulde munt in een droom betekent leugens, onwaarheid of trivialiteit. Iemand in een droom met geld overladen, betekent luisteren naar een smerig gesprek of zich voordoen als iemand. Geld in een droom betekent ook ijdel gepraat of het missen van gebeden. Als iemand zichzelf een munt met geld in een droom ziet inslikken, betekent dit dat hij zijn vertrouwen zal beschamen. Geld in een droom wordt ook geïnterpreteerd als kennis, geloof, begeleiding of overheidsmedewerker worden . Geld weggeven in een droom betekent pijn, moeilijkheden of lasten wegnemen. Als iemand geld ontvangt in zijn droom, betekent dit dat hem iets is toevertrouwd. Het hanteren van één tot vier munten in een droom is een geluksgetal. Geld in een droom wordt ook geïnterpreteerd als vrouwenpraat. Veel geld in een droom hebben, betekent geschillen. Geld ontvangen van een bekende bron in een droom betekent stress. Als de bron in de droom onbekend is, betekent dit een ramp. Als iemand een gegraveerde munt in een droom ontvangt, betekent dit dat hij kan worden gekwetst door zijn eigen familie of omwille van een beschermeling van hem. Als iemand ziet dat een overleden persoon hem in een droom een ​​muntje geld geeft, betekent dit dat hij gespaard zal blijven van een onrechtvaardige rechtszaak. Als hij weigert het geld van de overledene in de droom aan te nemen, betekent dit dat hij moet oppassen dat hij niet onrechtvaardig is jegens anderen of ten prooi valt aan hun onrecht. Als iemand die tien munten heeft, ontdekt dat hij maar vijf munten in de droom heeft, betekent dit dat hij dienovereenkomstig zal verliezen. Als hij vijf munten heeft, ziet hij ze verdubbeld in de droom, betekent dit dat hij zijn geld zal verdubbelen. (Zie ook Banaan | Bankbiljet | Botten | Geld tellen | Gebak | Stem)…

…(Amputatie | Onthoofding | Afsnijden | Onthoofding | Afsnijden | Afhakken | Afsnijden) Het afsnijden van iemands hand in een droom betekent het niet uitvoeren van de verplichte gebeden of het ontbreken van enige behoefte of een inkomen dat de noodzaak elimineert om anderen iets te vragen, of het zou bekering van zonde kunnen betekenen. Als iemands hand en hakken in een droom worden afgehakt, betekent dit corruptie in iemands religieuze leven of het verlaten van de spirituele kringen, of het kan betekenen onvruchtbaar zijn of bevrijd worden van de plicht om kinderen groot te brengen. Je neus of oor afsnijden in een droom betekent een straf voor een misdaad, of het kan armoede betekenen of iemands nieuws missen. Het afsnijden van iemands tong in een droom betekent het ongeldig maken van iemands argument of bewijs, of het kan betekenen dat hij wordt belet om iets te vragen. Als iemand zichzelf in een droom uiteengereten ziet, betekent dit dat hij uitgebreide reizen zal ondernemen, of dat leden van zijn familie zich naar verschillende locaties zullen verspreiden, of het kan betekenen dat hij zijn bloedbanden moet verbreken of een boete moet betalen. (Zie ook Onthoofding | Breuk van relaties)…