Citadel

(Castle | Fortress | Stronghold) Als een geschikt persoon zichzelf in een prachtige citadel in een droom ziet, betekent dit dat hij zal worden aangesteld als leider, of dat hij zal trouwen, een kind krijgen, een eigendom kopen, de pad van de gelovigen, of bekeer u van zijn zonden. Als iemand zichzelf in een citadel of een kasteel in een droom ziet, betekent dit dat hij zal worden begiftigd met ascetische onthechting van deze wereld en met vroomheid, geloof en onthouding van zonde. Zijn aandeel hangt af van dat deel van de citadel of het kasteel waar hij in zijn droom staat. Als iemand zichzelf in de droom ziet ronddolen in een verlaten gebied buiten het kasteel, betekent dit dat hij ten prooi zal vallen aan zijn vijand. Als iemand in zijn droom een ​​kasteel of een citadel bouwt, betekent dit dat hij zichzelf zal beschermen tegen zijn vijand, zijn kuisheid, eigendom en persoon zal beschermen tegen tegenslagen en vernedering. Het tegendeel treedt in werking als hij ziet dat hij zo’n kasteel of citadel afbreekt. Als je jezelf in een droom bij de kantelen ziet staan, betekent dit dat hij zal profiteren van een broer, een zoon of een meerdere die zijn leven zal redden. (Zie ook Kasteel | Fort)