Afkeuring

(Beschuldiging | Laster | Berisping | Berisping | Bestraffing) Als iemand zichzelf bekritiseerd ziet door een profeet, een heilige, een godvrezende persoon of een boezemvriend in een droom, betekent dit berouw van zonde, afzien van het bewandelen van de wegen van dwaling en verleiding . Afkeuring in een droom betekent ook liefde en mededogen. Als iemand zichzelf in een droom berispt, betekent dit dat hij zich heeft overgegeven aan een wangedrag waar hij spijt van heeft en dat hij zichzelf de schuld ervan geeft. (Zie ook de schuld)