Roest

(Corrosion | Oxidize | Smut) In een droom vertegenwoordigt roest of corrosie een opzichtige en affectieve persoon die overdag vroomheid en toewijding toont en minachting tijdens de duisternis van de nacht. Het kan ook een dief zijn, een roofovervaller, of een zwakke, laattijdige en nalatige persoon, of een persoon die geld verzamelt en graag alleen woont.