Punch

(Box | Fist fight | Strike) In een droom betekent iemand slaan, ruw tegen hem praten. Een vuist vasthouden in een droom betekent dat je je onthoudt van het uitvoeren van je verplichte gebeden. Iemand slaan in een droom betekent ook dat je lelijke en onedele woorden gebruikt in een gevecht tussen gelovigen, of het kan wraak, schuldenlast, een rechtszaak, een dagvaarding of een rechtszaak betekenen. (Zie ook Spur)