Dichter

(Charmer | Poet | Reciting) Een dichter die zijn verzen in een droom reciteert, vertegenwoordigt een man die vrede brengt in de harten van mensen, hen vermaakt en woede uit hun hart verdrijft als Gods naam in zijn gedicht wordt genoemd. Als hij de naam van de Almachtige God in de droom niet noemt, kunnen zijn woorden ongegrond en vals zijn. Een dichter in een droom vertegenwoordigt ook iemand die een gesprek samenvoegt, of die zijn woorden verfraait met leugens, of die mensen bedriegt door hen slecht advies te geven, hen aanmoedigt om verkeerd te doen en zich te onthouden van wat goed is, of hen misleidt met bedrieglijke woorden. Over het algemeen betekent het zien van een dichter in een droom brouwsels, leugens, overspel, alcoholisme, hebzucht of iemand die gedichten schrijft voor geld en roem. Als de persoon die de droom ziet poëtische verzen uit zijn hoofd leert die woorden van wijsheid bevatten, of verzen die de almachtige God verheerlijken, of zijn boodschapper prijst, of als iemand een dichter wordt die zulke gedichten in de droom voordraagt, betekent dit dat hij kennis zal verwerven , status, eer en begeleiding ontvangen. In een droom vertegenwoordigt een dichter ook een verleider die iets zegt en iets anders doet. (Zie ook Gedicht | Slangenbezweerder)