Muzdalifa

(arb. Mish’ar Al-Haram | Rituals of the Pilgrimage) Zichzelf in Muzdalifa in een droom zien, betekent een lof ontvangen vanwege iemands poging om zijn voorgeschreven plichten te vervullen, of het zou betaling van schulden kunnen betekenen, of het nakomen van een belofte. Het heilige station in Muzdalifa (arb. Mish’ar Al-Haram) in een droom zien, betekent Gods geboden onderhouden en de goddelijke voorschriften naleven. Als iemand merkt dat hij voor het heilige station van Muzdalifa staat en in een droom zijn toevlucht zoekt in zijn heiligdom, betekent dit dat hij leiding zal ontvangen en zijn angsten zal verdrijven. (Zie ook ‘Arafat | Circumambulation | Cradle of Ismail | Ka’aba | Mina | Pelting stones | Pelgrimage | Reageren | Sa’i | Station van Abraham |’ Umrah)