Mijlpaal

(Gebeurtenis | Oriëntatiepunt | Milepost) In een droom vertegenwoordigt een mijlpaal een zoon, een afgezant, een boodschapper, reizen of een vroom persoon die in de behoeften van mensen voorziet.