Meter

(Balans | Graanmeter | Meetregelaar | Hoeveelheidsmeter | Weegschaal) In een droom vertegenwoordigt iemand die maten en gewichten afmeet of afgeeft een liniaal, een leider of een rechter. Als zijn meting exact is, betekent dit dat hij een rechtvaardig persoon is. Anders vertegenwoordigt het een tiran. Als iemand een meetschaal krijgt om te meten, of als hij een meter of een meetcontroller wordt, of een landmeter in een droom, en als hij in aanmerking komt, betekent dit dat hij zal worden aangesteld als rechter of als leider. Als hij niet in aanmerking komt, betekent dit dat hij zal groeien in wijsheid, gerechtigheid, gerechtigheid en evenwicht die hij kan gebruiken om zichzelf en anderen te helpen. (Zie ook Maat 2 | Schaal)