Laatste dag

(Zie ook Dag der Opstanding | Afrekening | Trompet der Wederopstanding)