Ismail

(De profeet Ismail, zoon van de profeet Abraham, vrede zij met hen beiden.) Als iemand hem in een droom ziet, betekent dit dat hij een heldere spraak zal krijgen en zijn collega’s zal presideren. Hij kan ook een moskee bouwen of deelnemen aan een dergelijk project. Het betekent ook dat iemand een belofte zal doen en eerlijk zal zijn over het nakomen ervan. Als iemand Ismail in een droom ziet, betekent dit dat hij kan lijden door toedoen van zijn vader, dan zal de Almachtige God hem van zulk lijden of pijn verlossen.