Grammaticus

(Taalkundige | Filoloog) Een grammaticus in een droom staat voor preventieve geneeskunde, het voorschrijven van medicijnen, het vermijden van kwade streken, of het kan een bedekking voor je hoofd betekenen. Een grammaticus in een droom betekent ook verfraaiing van iemands woorden, een bloemrijke toespraak houden, vervalsing of overdrijving. Het zien van een grammaticus in een droom betekent ook evenwicht, onbalans, roddelen, pretentie en opzichtigheid. Als een vervalser een grammaticus wordt in een droom, betekent dit dat hij waarheidsgetrouw wordt en er bekend om wordt. Als hij een achteloos persoon is, betekent dit dat hij leiding zal ontvangen. Als hij een zondaar is, betekent dit dat hij berouw zal hebben van zijn zonden. Als hij stamelt, betekent dit dat hij zal gedijen nadat hij in armoede heeft geleden. Dezelfde interpretatie wordt gegeven voor iemand die aan domheid lijdt. Als hij ziek is, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. (Zie ook Taalkundige)