Schade

Als iemand schade lijdt in een droom, betekent dit ontzetting, afschuw, een schrik, een schok of een dreiging. Klagen over een schade of verlies dat iemand in een droom lijdt, betekent het bereiken van zijn doel in waakzaamheid.